Posted on

Tegenlicht Meetup – Recht voor allen

tegenlicht #81: recht voor allen

Onlangs mocht ik meewerken aan Tegenlicht meetup #81: Recht voor Allen. In een fascinerende en inspirerende aflevering laat VPRO tegenlicht zien hoe technologie in Kenia wordt ingezet om het recht toegankelijk te maken, en om corruptie te voorkomen. Kenia blijkt over een grote groep goed opgeleide en ondernemende jonge mensen te beschikken. Daarnaast is er de gedreven en uitermate toegankelijke opperrechter Willy Mutunga. Samen zorgt dit er voor dat er in het land een hoop innovatie mogelijk is.

In de tegenlicht meetup werd bekeken hoe het nu in Nederland staat met de innovatie van juridische diensten. Ik was uigenodigd om samen met Sam Muller (Hiil), Philip de Roos (Legalloyd), en de startups MagOntslag, YoungLaw en Incassobot te discussiëren over het onderwerp.

U kunt de avond hier terugkijken.

Tegenlicht Meetup - Recht voor allen

Posted on

Tijdschrift Conflicthantering: Meer maatwerk, door Legal Tech

Deze bijdrage verscheen oorspronkelijk als column in het themanummer ‘Disruption’ van het Tijdschrift Conflicthantering, nummer 2, 2016

disruption

Meer maatwerk, door Legal Tech

Het is een mooie tijd voor mensen die geïnspireerd raken door slimme manieren waarop het leven makkelijker gemaakt kan worden — en daar reken ik mezelf zeker toe. Aan de ene kant ontwikkelt de technologie zich in een razend tempo. Lerende computers, zelfsturende elektrische auto’s, en raketten die na een vlucht rustig weer terugkeren naar hun basis, het is allemaal geen toekomstmuziek meer. En aan de andere kant zie je ook hoe mensen technologie steeds inventiever inzetten in hun dagelijkse omgeving. De afstand tussen zorgverleners en patiënten bijvoorbeeld word kleiner door slim gebruik van iPads, en buurtbewoners zetten WhatsApp in om de veiligheid te vergroten.

Daar waar slimme technologie naadloos aansluit op menselijke behoeften, gebeuren interessante dingen. Ik wil graag een aantal ontwikkelingen aanstippen die de komende jaren een flinke impact gaan hebben op de manier waarop mensen en bedrijven omgaan met conflicten.

Om te beginnen zorgt nieuwe technologie er voor dat het oplossen van een (mogelijk juridisch) geschil niet meer enkel draait om het hebben van juiste kennis. Immers, via internet is juridische informatie eenvoudig beschikbaar. Dankzij slimme computersystemen als IBM Watson is deze complexe informatie ook steeds toegankelijker voor de gewone gebruiker. Je hoeft geen nauwkeurige zoekopdracht meer te formuleren, maar kan gewoon in je eigen woorden een vraag stellen. En doordat het systeem door mensen getraind is, kan het goed voorzien welk antwoord jou het meeste helpt.

Daarnaast biedt informatietechnologie ons de mogelijkheid om te werken op een grote schaal, en om te leren van de resultaten die we behalen. In de medische wereld, bijvoorbeeld, is het standaard om diagnoses en behandelingen te registreren, om zo bij te houden wat werkt en wat er beter kan. Ook grote internetbedrijven kijken in de praktijk voortdurend hoe zij de ervaring van de gebruiker kunnen verbeteren. Hier liggen grote kansen voor geschiloplossing. Door voortdurend te kijken hoe goed een proces in staat is om een klant te helpen, door dit op een grote schaal vast te leggen, en door voortdurend te experimenteren met nieuwe ideeën kan er veel geleerd worden. Op deze manieren kan je werken aan standaardoplossingen die voortdurend doorontwikkelde worden.

Veel potentie zit er ten slotte in de manier waarop technologie ons in staat stelt om vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Doordat er enorm veel mensen online aanwezig zijn, en doordat zij onafhankelijk van traditionele hindernissen als locatie, taal, of sociale status met elkaar in verbinding kunnen treden, legt men steeds meer contact naar behoefte. Voor elke professionele niche is er een meetup, voor elke vraag is er een antwoord, en voor elk probleem is er een expert beschikbaar.

Voor juridische toepassingen is vooral de combinatie van bovenstaande punten interessant. Het Amerikaanse Modria, bijvoorbeeld, loste miljoenen geschillen op voor eBay door een automatisch geschilproces te combineren met toegang tot arbitrage bij escalatie. LegalZoom werd groot door het aanbieden van automatisch advies en documenten, in combinatie met toegang tot een expert. Het Nederlandse Rechtwijzer biedt burgers informatie en tools over het oplossen van geschillen, naast toegang tot bijvoorbeeld mediators en advocaten. Hiernaast zijn velen op zoek naar de juiste manier om technologie in te zetten in juridische dienstverlening. De eerste Dutch Legal Tech Startup awards mochten in 2015 bijvoorbeeld al rekenen op meer dan 20 aanmeldingen.

Kortom, de technologie is bezig aan een opmars. Zij begint langzamerhand een steeds grotere rol te krijgen in het oplossen van geschillen, vooral daar waar het gaat om routinewerk. In veel gevallen is dit natuurlijk prima, want waarom zou je elke intake zelf doen, als dat ook met een formulier kan? Of waarom zou je een standaarddocument steeds opnieuw vaststellen? Door automatisering wordt dit efficiënter en minder foutgevoelig. Maar geschilbeslechting draait natuurlijk niet enkel om efficiëntie, soms is een persoonlijke aanpak gewenst. Het is bijvoorbeeld lastig om op tafel te krijgen of partijen alles vertellen, of waar precies de moeilijkheden zitten in de relatie tussen de partijen. Er is een grens tussen standaardwerk en maatwerk, en om om technologie succesvol in te zetten dient er rekening gehouden te worden met deze grens. Als dit lukt, zijn consumenten in staat om hun geschillen op te lossen vanuit een positie waarin zij weten wat er speelt, wie hen daarbij kan helpen, en hoe goed die partij daar in is. En geschiloplossers die technologie slim inzetten kunnen straks efficiënt de huishoudelijke zaken afhandelen, en hun expertise en tijd wijden aan de echte problemen van hun klanten.

Posted on

Bijdrage Jonge Balie Congres: De Tech-Shaped Lawyer

Het Jonge Balie Congres 2015 had als thema “De T-Shaped Lawyer – Kwaliteit is breder dan diepte”. Hoofdredacteur van de congresbundel Niek van de Pasch vroeg mij over welke vaardigheden een advocaat moet beschikken om succesvol te zijn in een wereld die door technologische innovatie snel verandert.

Lees hieronder mijn bijdrage: De Tech-Shaped Lawyer. (pagina 31 e.v.)